Felhasználási feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák (Fülöp Anita e.v. , adószám: 57232731-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Fülöp Anita ev.
A szolgáltató székhelye: 1096 Budapest, Telepy utca 11/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@anidekor.hu
Nyilvántartási száma  55840552
Adószáma: 57232731-1-43

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.2. A termékek előre fizetést követően vásárolhatók, rendelhetők meg.  A megadott áron felül a futárszolgálat díját kell megfizetni (kivéve személyes átvétel), egyéb költség a vásárló részéről nem merül fel. 

1.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotókat jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kissé eltérhetnek a valóságostól.

1.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.5. A kiválasztott termékek a kosárba helyezés, majd a személyes adatok megadását követően vásárolhatók meg.
       A szállítással és fizetéssel kapcsolatos információk ITT elolvashatók.

1.6. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.7. A megrendelések feldolgozása az ellenérték beérkezését követően kezdődik. A termékek elkészítése és postázása kb. az ezt követő 3-6 munkanapon belül történik ( DE nagyobb ünnepek előtt ez az idő hosszabbodhat, üzenetben egyeztetjük a részleteket)

1.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
De előbb írásbeli egyeztetés szükséges.

Vannak azonban kivételek, melyeket a rendelet 29.§ (1) bekezdése sorolja fel:


1.10. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát....
... c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (például, ha ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el);

Panaszkezelés

1.11. Bármilyen megrendeléssel kapcsolatos panasz, probléma, észrevétel az info@anidekor.hu email címen jelenthető.

Budapest, 2021.05.01.